Strona główna

 

Krajowy Rejestr Identyfikatorów Obiektów

Polski Komitet Normalizacyjny
Krio strona główna

priority1

Informacje ogólne

Rejestr Nazw Organizacji (RNO-KRIO) prowadzony jest przez Asseco Data Systems SA w Szczecinie.

RNO-KRIO przydziela unikalną wartość nazwy organizacji w dwóch postaciach – numerycznej i alfanumerycznej. Unikalna wartość w postaci nazwy numerycznej (OID) tworzona jest przez RNO-KRIO. Unikalną wartość w postaci nazwy alfanumerycznej dostarcza wnioskodawca. Obie wartości są ze sobą ściśle związane. Obie wartości powinny być przypisane przez wnioskodawcę temu samemu obiektowi informacyjnemu.

Wnioskodawca może zażądać rejestracji tylko wartości numerycznej lub wartości numerycznej i alfanumerycznej.
Jeżeli na podstawie wniosku o rejestrację nazwy została zarejestrowana jedynie wartość nazwy w postaci numerycznej, możliwe jest późniejsze zarejestrowanie wartości nazwy w postaci alfanumerycznej w czasie późniejszym. Wartość ta musi być związana z wcześniej zarejestrowaną wartością nazwy w postaci numerycznej. Z wartością numeryczną powinna być związana tylko jedna wartość alfanumeryczna.