Strona główna

 

Krajowy Rejestr Identyfikatorów Obiektów

Polski Komitet Normalizacyjny
Krio strona główna

Formularze

Wnioski

  

zawiera lub wskazuje na informacje, które umożliwiają wnioskodawcy sprecyzowanie swojego żądania, poznanie swoich obowiązków w procesie rejestracji oraz podanie danych niezbędnych do jego pomyślnego zakończenia

  

jest używany w przypadku konieczności zmiany danych w bazie RNO-KRIO

  

pozwala zainteresowanym stronom na uzyskanie interesujących ich informacji o wpisach do bazy danych RNO-KRIO

Zapytania

  

udostępnione jest w celu umożliwienia potencjalnemu wnioskodawcy ustalenia, czy wartość identyfikatora już została przydzielona