Strona główna  Drukuj  Wersja HTML

Wiedza

Poniżej przedstawiamy schemat postępowania zmierzającego do rejestracji nazwy numerycznej i alfanumerycznej:

 

  1. Organizacja, która chce zarejestrować nazwę numeryczną bądź alfanumeryczną, musi wypełnić wniosek o rejestrację. Wraz z dowodem opłaty przesyła go do organu rejestrującego.
  2. Po pobraniu wniosku wnioskodawca wypełnia punkty formularza:

 

Po wypełnieniu wniosku o rejestrację wnioskodawca przesyła do organu rejestrującego:

  1. wniosek o rejestrację,
  2. załączniki (wynikające z wniosku o rejestrację),
  3. dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej na konto:

Asseco Data Systems SA
PKO BP S.A. Oddział 1 w Szczecinie

PL35 1020 4795 0000 9402 0267 3671