Strona główna

 

Krajowy Rejestr Identyfikatorów Obiektów

Polski Komitet Normalizacyjny
Krio strona główna

Strona główna  O nas  Urząd Rejestracji
priority1

Urząd Rejestracji

Urząd Rejestracji KRIO (UR-KRIO) prowadzi te prace administracyjne, które konieczne są w trakcie świadczenia przez KRIO usług rejestracji. Urząd Rejestracji ponosi odpowiedzialność za realizację następujących zadań:

 • umożliwienie kontaktu z KRIO,
 • prowadzenie sekretariatu RT-KRIO,
 • zarządzanie korespondencją KRIO,
 • zarządzanie rejestrem KRIO,
 • rejestrowanie krajowych organów rejestracji zatwierdzonych uprzednio przez Radę Techniczną KRIO.


Urząd Rejestracji powinien realizować następujące typowe zadania:

 • prowadzić listę członków Rady Technicznej,
 • zarządzać listą podmiotów zainteresowanych otrzymywaniem regularnych informacji o zarejestrowanych przez Urząd nazwach obiektów,
 • przyjmować wnioski o rejestrację nazw. Jeśli wnioski te wiążą się z koniecznością powołania nowej domeny nazw i podległego KRIO organu rejestracji, wniosek musi uzyskać zgodę Rady Technicznej KRIO,
 • informować Radę Techniczną KRIO o jakichkolwiek problemów związanych z realizacją aktualnie obowiązujących procedur,
 • wysyłać potwierdzenia akceptacji lub odrzucenia wniosków o rejestrację,
 • prowadzić korespondencję z podległymi sobie organami rejestracji, którym KRIO powierzyło zarządzanie częścią drzewa-nazw-RH,
 • planować i organizować spotkania Rady Technicznej KRIO,
 • zarządzać rejestrem (bazą) nazw,
 • składać do Sekretariatu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego sprawozdania z działalności KRIO.

 

Organizacja pełniąca rolę UR-KRIO
Rolę Urzędu Rejestracji KRIO pełni w imieniu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego firma Asseco Data Systems SA.


Urząd Rejestracji KRIO
Asseco Data Systems SA
ul. Królowej Korony Polskiej 21
70-486 Szczecin
Polska


Tel.: +48 (0) 91 4801 201
fax: +48 (0) 91 4801 220

e-mail: krio@assecods.pl
adres WWW: http://www.krio.pl lub http://www.krio.org

UR-KRIO pełni jednocześnie rolę Rejestru Nazw Organizacji (RNO-KRIO).