Strona główna  Drukuj  Wersja HTML

Rola techniczna

Rolę techniczną w KRIO pełni Rada Techniczna KRIO, która określa podstawowe kierunki działalności KRIO (politykę KRIO), mechanizmy realizujące założone cele oraz podejmuje inne ważne decyzje związane z działalnością KRIO. Decyzje te dotyczą głównie: