Strona główna

 

Krajowy Rejestr Identyfikatorów Obiektów

Polski Komitet Normalizacyjny
Krio strona główna

Strona główna  O nas  Rola techniczna

Rola techniczna

Rolę techniczną w KRIO pełni Rada Techniczna KRIO, która określa podstawowe kierunki działalności KRIO (politykę KRIO), mechanizmy realizujące założone cele oraz podejmuje inne ważne decyzje związane z działalnością KRIO. Decyzje te dotyczą głównie:

  • powoływania krajowych organów rejestracji podległych KRIO,
  • modyfikowania treści dokumentu opisującego procedury rejestracji przeprowadzane  przez KRIO.