Strona główna  Drukuj  Wersja HTML

Rada Techniczna

Radę Techniczną tworzą członkowie z prawem głosu, eksperci bez prawa głosu oraz zainteresowane podmioty. Przykładami problemów wymagających głosowania są:


Urząd Rejestracji KRIO prowadzi listę ekspertów oraz zainteresowanych podmiotów bez prawa głosu, którzy są czynnymi członkami Rady Technicznej oraz biorą udział w jego posiedzeniach.