Strona główna

 

Krajowy Rejestr Identyfikatorów Obiektów

Polski Komitet Normalizacyjny
Krio strona główna

Strona główna  O nas  Rada Techniczna

Rada Techniczna

Radę Techniczną tworzą członkowie z prawem głosu, eksperci bez prawa głosu oraz zainteresowane podmioty. Przykładami problemów wymagających głosowania są:

  • zatwierdzanie propozycji powołania krajowych organów rejestracji nazw,
  • zatwierdzanie propozycji zmian procedur rejestracji.


Urząd Rejestracji KRIO prowadzi listę ekspertów oraz zainteresowanych podmiotów bez prawa głosu, którzy są czynnymi członkami Rady Technicznej oraz biorą udział w jego posiedzeniach.