Strona główna

 

Krajowy Rejestr Identyfikatorów Obiektów

Polski Komitet Normalizacyjny
Krio strona główna

Strona główna  Lista nazw obiektów  Lista nazw rozpatrywanych
priority1

Lista nazw rozpatrywanych

 

 

LISTA NAZW ROZPATRYWANYCH
Wnioskujący Nazwa Okres publikowania
od: do:
OPTOPOL TECHNOLOGY Sp. z o.o. OPTOPOL TECHNOLOGY 2017-04-05 2017-07-05
EuroCert Sp. z o.o. EUROCERT 2017-06-06 2017-09-06